Fortidens traumer og oplevelser sætter sig i nervesystemet. Breathwork (åndedrætsterapi) er en kraftfuld terapeutisk teknik, der har potentiale til at bringe dig ned i kroppen og forløse disse gamle traumer samt omformulere og slippe uhensigtsmæssige overbevisninger og deraf afledte følelser, tanker og handlemønstre.

  • Spiseforstyrrelse Karina Bargholz

    Terapeutisk forløb: At slippe en spiseforstyrrelse kræver en god portion mod, en masse tillid og troen på, at det er muligt. For det er det. Og en af de bedste veje går igennem kroppen og det dybe åndedræt. Med denne metode vil du opleve, at vi både arbejder med fortiden og det, der ligger under spiseforstyrrelsen – men i høj grad også har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe en fremtid med nye handlemønstre og et mere hensigtsmæssigt forhold til din krop, træning, kost og sundhed i det hele taget. Vi skelner ikke mellem spiseforstyrrelser, da de underliggende hæmmende overbevisninger er sammenlignelige. Uanset, om du overspiser, underspiser, trøstespiser, kaster op, har et restriktivt forhold til mad eller et usundt forhold til træning. Varighed: 120 minutter. Pris: 1 session: 895,00, 3 sessioner: 2.195,00, 10 sessioner: 6.495.

  • Stress Karina Bargholz

    Terapeutisk forløb: Stress er typisk udløst af flere forskellige faktorer og skal ses i et større perspektiv, eller spindelvæv om man vil, som du har spundet omkring dig selv. Alle de ting, du har skabt og omgivet dig med i dit liv, det bygger på en række grundlæggende overbevisninger. Det er de overbevisninger, som breathwork kan hjælpe dig med at blive bevidst om og omformulere. Og den proces går igennem kroppen og det dybe åndedræt – og kun meget lidt samtale. Du vil opleve, at vi både kigger på fortiden – men i høj grad også har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe en bæredygtig fremtid. Varighed: 120 minutter. Pris: 1 session: 895,00, 3 sessioner: 2.195,00, 10 sessioner: 6.495.